ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT 3 PHIÊN BẢN XE LUX A 2.0

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT 3 PHIÊN BẢN XE LUX A 2.0

Sau một thời gian áp dụng cách bán hàng cho khách hàng lựu chọ option lẻ theo sở thích, để cá nhân hóa chiếc xe của mình. Nhưng kể từ tháng 9 VinFast đã thay đổi cách bán hàng, khách hàng đặt xe từ tháng 9 sẽ có 3 phiên bản cụ thể để lựu chọn như sau : 

 - VinFast LUX A Tiêu chuẩn 

 - VinFast LUX A Nâng Cao 

 - VinFast LUX A Cao Cấp 

 

 

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT 3 PHIÊN BẢN XE LUX A 2.0

Giá bán 3 phiên bản LUX A 2.0

 

VinFast LUX A Tiêu Chuẩn