https://www.youtube.com/watch?v=PozDqxu1eK0

VinFast công bố thiết kế ngoại thất của hai mẫu xe tại Paris Motor Show 2018

10/04/2019 11:41:21 AM | 753